Published On: อังคาร, ม.ค. 27th, 2015

Watsons WOW Coupon ช้อปครบ 200 รับคูปองส่วนลด (26 ม.ค. – 4 ก.พ.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Watsons WOW Coupon รับคูปองส่วนลดใช้แทนเงินสด เมื่อช้อปครบ 200 บาทขึ้นไปที่ร้านวัตสันทุกสาขา

  • ลูกค้าทั่วไปรับคูปองส่วนลด 20 บาท (ใช้ลดแทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป)
  • สมาชิกวัตสันรับคูปองส่วนลด 50 บาท (ใช้ลดแทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป)

ระยะเวลาโปรโมชั่น รับคูปองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2558
*** สามารถใช้คูปองได้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558

Watsons WOW Coupon

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Watsons Thailand