Uniqlo SALE “Special Offer” (26 ส.ค.- 1 ก.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Uniqlo SALE “Special Offer” พบกับสินค้าพิเศษประจำสัปดาห์ ที่ไม่ว่าใครๆหรือไลฟ์สไตล์ไหนๆก็สามารถสวมใส่ได้ทุกคน โคล่ทุกสาขา และทาง ยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 นี้เท่านั้น ที่ยูนิโคล่ ทุกสาขา

โบรชัวร์รายการสินค้าที่จัดโปรโมชั่น

uniqlo 1 uniqlo 2 uniqlo 3 uniqlo 4 uniqlo 5 uniqlo 6 uniqlo 7 uniqlo 8

ดูโปรโมชั่นจาก Uniqlo เพิ่มเติมได้ที่  Uniqlo Thailand, http://www.uniqlo.com/th/store/