Published On: เสาร์, ส.ค. 13th, 2016

ฉลอง 20 ปี Tops ช็อปสนุก ลุ้นสนั่น (29 มิ.ย. – 23 ส.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น ฉลองยิ่งใหม่ 20 ปี Tops ช็อปสนุก ลุ้นสนั่น

ลุ้นรับท็อปส์ Gift Card มูลค่ารวม 6 ล้านบาท!
เมื่อช็อปครบทุก 600 บาท / ใบเสร็จ ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรางวัล

o รางวัลที่ 1 ท็อปส์ Gift Card รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท
o รางวัลที่ 2 ท็อปส์ Gift Card รางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2559
ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ มาเก็ต และท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา

tops 20th

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Tops Thailand