Timberland Thank you Sale @ Central West Gate (10 – 16 ส.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

มหกรรมขอบคุณลูกค้า ย่านตะวันตกของกรุงเทพฯ Timberland Thank you Sale @ Central West Gate ลดสูงสุดถึง 70%

ระยะเวลาโปรโมชั่น  10 ถึง 16 สิงหาคม 2559 นี้ ณ ชั้น1 Central West Gate (โซน Top Store)

Timberland Thank you Sale

** รุ่นคลาสสิคไม่ร่วมรายการนี้ครับ
การตรวจสอบไซด์รุ่นของโปรโมชั่นนี้อาจจะไม่อัพเดทได้ เพราะของจะไปเร็วมาก

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Timberland Thailand