Timberland End of Season Sale ลดสูงสุด 30% (เริ่ม 1 ธ.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Timberland End of Season Sale  ลดต้อนรับลมหนาว สูงสุดถึง 30% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการและ ยกเว้นสินค้ากลุ่ม Classic )

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ที่ Timberland ทุกสาขา

Timberland End of Season Sale

Timberland Store location

Timberland Flagship Store ชั้น 3 CentralWorld Zone EDEN
Timberland Concept Shop ชั้น 2 MEGA บางนา
Timberland Shop ชั้น 2 Central Westgate
Timberland Shop ชั้น2 The Avenue พัทยา

TIMBERLAND เคาน์เตอร์ (ในห้างสรรพสินค้า)

ชั้น 2 แผนกแต่งกายชาย และ แผนกเครื่องหนังชาย Siam Paragon Dept.
ชั้น M แผนกเครื่องหนังสตรี Siam Paragon Dept.
ชั้น 3 แผนกแต่งกายชายและแผนกเครื่องหนังชาย The Emporium Dept.
ชั้น M แผนกเครื่องหนังชาย The EmQuartier Dept
ชั้น 4 แผนกแต่งกายชายและ แผนกเครื่องหนังชาย ZEN Dept.
ชั้น 4 แผนกวัยรุ่นชายและเครื่องหนังชาย Central ชิดลม
ชั้น 3 แผนกวัยรุ่นชาย และ เครื่องหนังชาย
Central ลาดพร้าว
ชั้น 3 แผนกวัยรุ่นชายและ เครื่องหนังชาย Central ปิ่นเกล้า
ชั้น 3 แผนกวัยรุ่นชายและเครื่องหนังชาย Central ศาลายา
ชั้น 3 แผนกแต่งกายชายและเครื่องหนังชาย The Mall บางกะปิ
ชั้น 3 แผนกแต่งกายชาย Central Westgate

ต่างจังหวัด

Timberland Footwear Plus @ Santorini ชะอำ

ชั้น 3 แผนกวัยรุ่นชายและ เครื่องหนัง Central Festival พัทยา
ชั้น 3 แผนกวัยรุ่นชายและ เครื่องหนัง Central ภูเก็ต
ชั้น 3 แผนกวัยรุ่นชายและ เครื่องหนัง Central Festival เชียงใหม่
ชั้น 3 แผนกวัยรุ่นชายและ เครื่องหนัง Central Festival หาดใหญ่
ชั้น 2 แผนกวัยรุ่นชายและ เครื่องหนัง Central Festival สมุย

OUTLET STORE

Timberland Outlet Store อยุธยา
Timberland Outlet Store เขาใหญ่
Timberland Outlet Store พัทยา

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Timberland Thailand