The Body Shop “The Biggest Warehouse Sale” (12 – 14 มิ.ย.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

พบกับงาน SALE ครั้งยิ่งใหญ่ จาก The Body Shop กับงาน The Biggest Warehouse Sale ลดสูงสุดถึง 80%!!! งานนี้มีเพียง 3 วันเท่านั้น เฉพาะที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่เดียวเท่านั้น

ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน  2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง meeting room 3

The Body Shop "The Biggest Warehouse Sale" Screen Shot 2558-06-08 at 7.45.22 PM

ที่มาข่าวโปรโมชั่น The body shop Thailand