Thai Lion Air “MEGA SALE” เริ่มต้นเพียง 555 บาท (4 – 17 ธ.ค.60)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Thai Lion Air “MEGA SALE”  YOUR 2018 TRAVEL TRIP START HERE
สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ จัดโปรโมชั่น MEGA SALE พร้อมส่งความสุขกับราคาพิเศษ เส้นทางบินภายในประเทศ เริ่มต้นเพียง 555 บาท อาทิ อุดรธานี, ขอนแก่น, ตรัง  และ เส้นทางบินระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเพียง 955 บาท อาทิ ฮานอย ราคาพิเศษขนาดนี้วางแผนแล้วไปเที่ยวกันเลย แนะนำเดินทางกับพี่สิงโตยังไงก็คุ้ม จองเลย

สิทธิพิเศษของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
– ฟรี น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
– ฟรี น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 10 กก.
(เส้นทางบินภายในประเทศ)
– ฟรี น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
(เส้นทางบินระหว่างประเทศ)
– ฟรี น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก.

สำรองที่นั่ง : วันที่ 4 ธันวาคม  – 17 ธันวาคม 2560 จองเลยที่ http://www.lionairthai.com
เดินทาง : 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2561

ตารางเส้นทางบินที่ร่วมรายการ

เส้นทางในประเทศ

เส้นทางต่างประเทศ

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

**ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบินและอาจไม่มีในบางเที่ยวบิน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า