Thai Lion Air Flash Sale เริ่มต้น 505 บาท (16 – 18 มิ.ย. 60)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

สายการบินไลอ้อน แอร์ จัดโปรโมชั่น Flash Sale Limited time offer ภายใน 56 ชม. เท่านั้น
กับเส้นทางบินภายในประเทศ ราคาเริ่มต้นเพียง 505 บาท และสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศเริ่มต้นเพียง 955 บาท ราคารวมทุกอย่างแล้ว พร้อมฟรีน้ำหนักสัมภาระสูงสุด 20 กิโลกรัม

ฟรี! เลือกที่นั่ง
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กก. (เส้นทางภายในประเทศ)
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. (เส้นทางระหว่างประเทศ)
ฟรี! น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก.

สำรองที่นั่ง : วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560
เดินทาง : 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560

จองด่วน : http://www.lionairthai.com/th/
หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Thai Lion Air บนมือถือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-529-9999

ตารางเส้นทางภายในประเทศ

ตารางเส้นทางระหว่างประเทศ

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

**ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบินและอาจไม่มีในบางเที่ยวบิน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า