ไลอ้อนแอร์ เส้นทางใหม่ ดอนเมือง – พิษณุโลก ราคาเริ่มต้น 695 บาท

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air)  เปิดเส้นทางใหม่!! ดอนเมือง – พิษณุโลก  เมืองสองแคว  ราคาเริ่มต้นเพียง 695 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)
พาท่านสักการะพระพุทธชินราช เยือนถิ่นกำเนิดพระนเรศวร

ช่วงเวลาเดินทาง : 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

ฟรี! เลือกที่นั่ง
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กก.
ฟรี! น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก.

จองได้แล้ววันนี้ที่ http://www.lionairthai.com/
หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Thai Lion Air บนมือถือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-529-9999

**ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบินและอาจไม่มีในบางเที่ยวบิน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Thai Lion Air