TAYWIN SEASON’S GREETING ลดสูงสุด 30% (ถึง 5 ม.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

เตรียมตัวช้อปกับโปรโมชั่น SEASON GREETING ลดสูงสุด 30%*

ซื้อ 1 คู่ ลด 15% , 2 คู่ ลด 20% , 3 คู่ขึ้นไปลด 30%

ซื้อครบ 1,500 แถมของสมนาคุณ …ทั้งลดทั้งแถมอย่างนี้คุ้มจริงๆ ขาช๊อปไม่ควรพลาด

*สอบถามรายละเอียดที่สาขาต่างๆเพิ่มเติม

ระยะเวลาโปรโมชั่น 23 ธันวาคม 2556  ถึง 5 มกราคม 2557

สาขาที่ร่วมรายการ:
TAYWIN
• ชั้น1 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ โทร.02626126
• ชั้น1 เดอะมอลล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ รามคำแหง, กรุงเทพฯ โทร.023197406
• ชั้น1 เดอะมอลล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ งามวงศ์วาน, นนทบุรี โทร.025500667
• ชั้น1 เดอะมอลล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ โคราช, นครราชสีมา โทร.044288215
• ชั้น3 เซ็นทรัลพลาซา, อุดรธานี โทร.042343458

HAUS OF SCHUH BY TAYWIN
• ชั้นG อาคารB ธัญญะช็อปปิ้งพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 021086096
• ชั้นG ศูนย์การค้าจังซีลอน โซนบิ๊กซี, ป่าตอง, ภูเก็ต โทร.076366864

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/TaywinShoes