Swensen’s รับฟรี! ไอศกรีม 1 สกู๊ป เมื่อสั่งเมนูตื่นทองซันเด (1 ต.ค.- 15 พ.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Swensen’s รับฟรี! ไอศกรีม 1 สกู๊ป มูลค่า 55 บาท เมื่อสั่งเมนูตื่นทองซันเด

โปรโมชั่นนี้ไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก ไม่จำกัดจำนวนต่อใบเสร็จด้วยแต่ต้องทานที่ร้านเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2559ที่ร้านสเวนเซ่นส์สาขาในเครือเซ็นทรัลทั้งหมด ** ยกเว้น สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต และสาขาสีลมคอมเพล็กซ์

Swensen's

ที่มาข่าวโปรโมชั่น We Love Swensen’s