Sukishi Tokyo Buffet วันพ่อ รับคูปอง 1 ฟรี 1 (5 ธ.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Sukishi Tokyo Buffet Happy Father’s Day รับคูปองทานฟรี Sukishi Tokyo Buffet 1 คน ฟรี 1 คน(ราคาผู้ใหญ่ปกติ) เพียงพ่อและลูกมาทานที่ร้านอาหาร Sukishi Tokyo Buffet และแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงสถานะอื่นๆ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้เท่านั้น โดยคูปองที่ได้รับจะสามารถใช้ได้ในครั้งถัดไป

*จำกัดสิทธิ์การรับคูปอง 20 สิทธิ์ ต่อ 1 สาขา*

สาขาที่ร่วมรายการ : ร้าน Sukishi Tokyo Buffet ทุกสาขา

ระยะเวลาโปรโมชั่น 5 ธันวาคม 2557

Sukishi Tokyo Buffet Happy Father's Day 2014

เงื่อนไข

• กรุณาแสดงคูปองกับพนักงานก่อนเข้ารับบริการ
• สามารถใช้ส่วนลดได้ที่ร้าน Sukishi Tokyo Buffet ทุกสาขา
• คูปอง 1 ใบ/ 1 ครั้ง/ 1 ใบเสร็จในบุฟเฟ่ต์ราคาผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น
• ไม่รับคูปองที่ดัดแปลง แก้ไข ทําซ้ํา สําเนา หรือชํารุด ใดๆทั้งสิ้น
• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นหรือเงินสดได้
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 57 – 15 ม.ค. 58

ที่มาข่าวโปรโมชั่น SukishiIntergroup