Sukishi Tokyo Buffet มา 3 จ่าย 2 (12 – 25 พ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Sukishi Tokyo Buffet มา 3 จ่าย 2 เมื่อมาทานที่ร้านซูกิชิ โตเกียว บุฟเฟต์ ครบ 3 ท่าน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ไม่จำกัดช่วงเวลา

(ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนัตฤกษ์)

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 พฤศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น ที่ Sukishi Tokyo Buffet ทุกสาขาทั่วประเทศ

Sukishi Tokyo Buffet

ที่มาข่าวโปรโมชั่น SukishiIntergroup