Starbucks Gift of the Week (1 – 7 ธ.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

พบกับโปรโมชั่น Gift of the Week โปรโมชั่นพิเศษทุกอาทิตย์ตลอดเดือน ธันวาคม นี้
ในอาทิตย์แรกนี้  รับกาแฟ Starbucks VIA ประเภทใดก็ได้ฟรี 1 กล่อง* เมื่อซื้อกาแฟ Starbucks VIA ประเภทใดก็ได้ 2 กล่อง

*ในราคาที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2557 นี้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขา

Starbucks Gift of the Week

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บาริสต้าทุกสาขา

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Starbucks Thailand