ซื้อสตาร์บัคส์ 1 แก้ว รับฟรีอีก 1 แก้ว ทุกวันอังคารและพุธ (4 มี.ค. – 9 เม.ย. 57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นพิเศษจากร้าน starbucks ซื้อ เครื่องดื่มสตาร์บัคส์ 1 แก้ว รับฟรีอีก 1 แก้ว ทุกวันอังคารและพุธ

ระยะเวลาโปรโมชั่น 4 มี.ค. – 9 เม.ย. 57 เวลา 14:00 – 16:00 น. เฉพราะวันอังคาร และวันพุธเท่านั้น (จำกัด แก้วที่ซื้อท่านละ 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว)

*ยกเว้นร้านที่สนามบินและการซื้อผ่าน Drive thru

Buy one handcrafted drink & share one on us. Every Tue. & Wed. from March 4th -April 9th, 2014 (2-4 pm) *Limit to 2 beverages purchased/person. **A free beverage has to be at the same size & price equal to or less thsn beverage purchased. **except stores in the airports & Drive Thru service.

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.facebook.com/StarbucksThailand