Starbucks เครื่องดื่ม Teavana ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี (26 – 30 ก.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Starbucks TEAVANA™ for TWO
ซื้อเครื่องดื่มชา Teavana™* ประเภทใดขนาดใดก็ได้ 1 แก้ว รับฟรีอีก 1 แก้ว*

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

Starbucks TEAVANA

• เครื่องดื่มสตาร์บัคส์ทีวาน่าที่รับฟรี จะต้องมีราคาเท่ากับ (หรือน้อยกว่า) แก้วที่ซื้อ
• จำกัดจำนวน 2 แก้ว รับฟรี 2 แก้ว/ท่าน
• ยกเว้นสาขาในสนามบิน และการซื้อผ่านบริการ Drive-Thru
* เครื่องดื่มชา Teavana™ ร้อนและเย็น, เครื่องดื่ม Tea Latte และ เครื่องดื่ม Iced Shaken Tea ทุกประเภท

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Starbucks Thailand