Sport World “Sneaker Showcase” @ Fashion Island (10 – 19 ก.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Sport World จัดงาน Sneaker Showcase ที่ Fashion Island บริเวณ center court ชั้น 1 เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไปรับฟรี ถุงผ้า 1 ใบพร้อมรับสิทธิพิเศษสุดคุ้มเมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2558 นี้ที่Fashion Island บริเวณ center court ชั้น 1

โบรชัวรรายการสินค้าที่ร่วมรายการ

Sport World  Sneaker Showcase 1 Sport World  Sneaker Showcase 2 Sport World  Sneaker Showcase 3 Sport World  Sneaker Showcase 4

รายละเอียดเพิ่มเติม Sports World Thailand