S&P ขนมไหว้พระจันทร์ ซื้อ 4 ฟรี 1 (ถึง 8 ก.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น ส่งมอบความสุข ความดชคดี ด้วยขนมไหว้พระจันทร์เอสแอนด์พี ซื้อ 4 ชิ้น ฟรีอีก 1 ชิ้น

– แถมขนมไหว้พระจันทร์ในราคาที่เท่านั้นหรือต่ำกว่า
– เฉพาะชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 8 กันยายน 2557 นี้เท่านั้น

S&P moon cake

ที่มาข่าวโปรโมชั่น https://www.facebook.com/snpfood