Sneaka Villa ฉลองต้อนรับตรุษจีน ลด 10-70% (19 – 22 ก.พ.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Sneaka Villa Chinese New Year Sale all items 10 – 50% off ฉลองต้อนรับตรุษจีน SneakaVilla จัดโปรโมชั่นพิเศษลด 10-70% ทั้งหน้าร้าน และ online store

พิเศษเฉพาะ หน้าร้านจะมีของ collection เก่าที่เหลือจำนวนไม่กี่ชิ้นมาร่วมลด. 50-70% ด้วย

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น ของมีจำนวนจำกัด

Sneaka Villa

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Sneaka Villa*