Published On: อังคาร, พ.ย. 5th, 2013

แชร์รูปลีวายส์ออนไลน์ ซื้อสินค้า Levi’s ชิ้นที่ 2 ลด 60% (30 พ.ย. 56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นสุด HOT จากลีวายส์ แชร์ลีวายส์ออนไลน์ ซื้อชิ้นที่ 2 ลด 60%
เพียงคุณแชร์รูปสินค้าลีวายส์ลงใน Facebook หรือ Instagram ของคุณพร้อมใส่ #levis60percentoff และรับส่วนลดที่จุดขายทันที (สินค้าชิ้นที่ 2 จะต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือน้อยกว่าเท่านั้น จำกัด 2 ชิ้น/ ใบเสร็จ)

ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น ตั้งแต่ วันนี้-30 พฤศจิกายน 2556

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/Levis