Shabushi ชาบูชิ มา 4 จ่าย 3 (1 มิ.ย.- 10 มิ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น “ซูโก้ย โซ๊ยแหลก Shabushi ชาบูชิ  มา 4 จ่าย 3” ที่ ชาบูชิ ทุกสาขา

ยกเว้นสาขา…
– สาขาแหลมทองบางแสน
– สาขา Esplanade รัตนาธิเบศร์
– สาขาตึกคอม อุดรธานี
-สาขาสุขอนันต์ปาร์คสระบุรี
– สาขาคลังวิลล่า โคราช
– สาขาแฟรี่ ขอนแก่น
– สาขาโรบินสัน สุรินทร์

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2557 เท่านั้น

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Oishi News Station