Published On: อังคาร, ส.ค. 7th, 2012

SF โปรโมชั่น ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ดูหนังฟรี 80,000 ที่นั่ง 2-31 ส.ค. 55 นี้

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1

สิทธิ พิเศษสำหรับผู้ออกบัตรโดยสาร MRT ใหม่และลูกค้าที่เติมเงิน 300 บาท ขึ้นไป ในเดือนสิงหาคมรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง (ทุกระบบ ทุกประเภทที่นั่ง) รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง สำหรับโรงภาพยนตร์ในระบบฟิล์มปกติ เฉพาะที่นั่งปกติ Deluxe Seat (โดยสามารถใช้ได้ทันทีหรือเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป) ที่โรงภาพยนตร์ SFX Cinema สาขา เซ็นทรัล พระราม 9 และ SF Cinema City สาขา เทอร์มินอล 21

จำนวน  : 80,000 สิทธิ์

ช่องทางกิจกรรม : ที่จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร

วันหมดอายุคูปอง ฟรี 1 ที่นั่ง  : 30 กันยายน 2555

เงื่อนไขการใช้คูปองซื้อ 2 ฟรี 1 ที่นั่ง (แจกที่จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร MRT)

 • โปรด แสดงคูปองนี้ พร้อมบัตรโดยสาร MRT เพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ โดยลูกค้าต้องซื้อบัตรภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง (ทุกเรื่อง ทุกระบบและทุกประเภทที่นั่ง)
 • คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema เซ็นทรัล พระราม 9 และ SF Cinema City เทอร์มินอล 21 เท่านั้น
 • บัตร ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์ในระบบฟิล์มปกติ เฉพาะที่นั่งปกติ Deluxe Seat โดยสามารถใช้ได้ทันทีหรือเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ เช่น Movie Day, Student Card และอื่นๆ ได้
 • คูปองนี้ไม่สามารถใช้บริการจองที่นั่งล่วงหน้าทาง SF Call Center  www.sfcinemacity.com และ SF Showtimes in Hand ได้
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กิจกรรมที่ 2

สิทธิ พิเศษสำหรับสมาชิก MRT Club เพียงลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านทาง MRT Club บนเว็ปไซต์ รับ e – coupon ฟรีป๊อปคอร์น ขนาด M มูลค่า 50 บาท ณ โรงภาพยนตร์สาขาที่ร่วมรายการ (จำกัด 1,000 สิทธิ์)

จำนวน : 1,000 สิทธิ์

ช่องทางกิจกรรม : http://www.bangkokmetro.co.th

วันหมดอายุคูปอง ฟรี 1 ที่นั่ง : 30 กันยายน 2555

 

เงื่อนไขคูปองฟรี Popcorn (ขนาด M)

 • โปรดพิมพ์คูปองนี้ และนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายอาหาร – เครื่องดื่ม เพื่อแลกรับฟรี Popcorn (ขนาด M)
 • คูปอง 1 ใบ / Popcorn (ขนาด M) 1 กล่อง
 • คูปองนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะที่ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema เซ็นทรัล พระราม 9 และ SF Cinema City เทอร์มินอล 21 เท่านั้น
 • คูปองนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด ได้
 • คูปองนี้ ไม่สามารถร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ระยะเวลาการแจกคูปองส่วนลด (ที่จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร MRT 18 สถานี)

ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2555
สาขาที่ร่วมกิจกรรม
1. SFX Cinema สาขา เซ็นทรัล พระราม 9
2. SF Cinema City สาขา เทอร์มินอล 21


ที่มา : http://www.sfcinemacity.com/index.php/th/promotion/detail/MRT-Promotion-Part-II