SeoulGrill โปรฯ มา 3 จ่าย 2 และ มา 4 จ่าย 3 (ถึง 27 มิ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น โซลกริล ประจำเดือน มิถุนายน 2557 พบ 2 โปรโมชั่นพิเศษ 3 จ่าย 2 และ มา 4 จ่าย 3

รายละเอียด

มา 3 จ่าย 2

SeoulGrill 2
เฉพาะ จันทร์ – ศุกร์ ไม่จำกัดช่วงเวลา
**ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

สาขาที่ร่วมรายการ
บิ๊กซี พระราม 2, เซ็นทรัลฯ อุดรธานี และโลตัส ถลาง

มา 4 จ่าย 3

SeoulGrill 1
เฉพาะ จันทร์ – ศุกร์ ไม่จำกัดช่วงเวลา
**ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

สาขาที่ร่วมรายการ (13 สาขา)
เดอะมอลล์ บางกะปิ, เซ็นทรัลฯ บางนา และ ยูเนี่ยนมอลล์

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 27 มิ.ย.57

ที่มาข่าวโปรโมชั่น https://www.facebook.com/SeoulGrill