Seoul Grill มา 3 จ่าย 2 (12 – 25 พ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Seoul Grill โปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2 เมื่อมาครบ 3 ท่าน เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ ไม่จำกัดช่วงเวลา!! มากินได้ทั้งวัน ที่ Seoul Grill ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ระยะเวลาโปรโมชั่น 12 – 25 พฤศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น

Seoul Grill

เงื่อนไขโปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2
– เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ไม่จํากัดช่วงเวลา
– ยกเว้นเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
– โปรโมชั่นนี้สําหรับลูกค้าที่มาทานบุฟเฟ่ต์ ครบทุกๆ 3 ท่านในราคาผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น
– ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นหรือเงินสดได้
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 พฤศจิกายน 2557

ที่มาข่าวโปรโมชั่น SukishiIntergroup