Seoul Grill บุฟเฟต์ชีส ฟินไม่อั้น เพียง 49.- / ท่าน

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ฟินไม่อั้น!!! กับ บุฟเฟ่ต์มอสซาเรลล่าชีสเพียงเพิ่ม 49.- / ท่าน จากราคาบุฟเฟ่ต์ปกติ 349 บาท/ท่าน ที่ ร้าน Seoul Grill ทุกสาขา

อร่อยอิ่มฟินคุ้มสไตล์คนรักชีส กับบุฟเฟ่ต์ชีสมอสซาเรลล่านำเข้าจากออสเตรเลีย เพิ่มได้ไม่อั้นบนเตากระทะปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเพียงเพิ่ม 49.-/ท่าน จากราคาบุฟเฟ่ต์ปกติ 349 บาท ที่ร้านโซลกริลล์ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้่เป็นต้นไป

รายละเอียดเงื่อนไข
– กรณีที่สั่งบุฟเฟ่ต์ชีส ขอสงวนสิทธิ์ การทานบุฟเฟ่ต์ราคาเดียวกันทั้งโต๊ะ
– บุฟเฟ่ต์ชีส 49 บาท ราคานี้ ใช้ได้ทั้งบุฟเฟ่ต์ราคาเด็กและผู้ใหญ่
– บุฟเฟ่ต์ชีส 49 บาท ไม่สามารถใช้ส่วนลดใดๆ เพิ่มได้อีก แต่สามารถสะสมคะแนนในบัตรสมาชิกซูกิชิได้
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Seoul Grill

รายชื่อ สาขาของร้านโซลกริลล์ (Seoul Grill)
เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 3
ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G
โลตัสถลาง ภูเก็ต ชั้น 1
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5

ที่มาข่าวโปรโมชั่น http://www.sukishigroup.com