SEACON Motor Show 2013 (7 – 13 ส.ค. 56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

งานแสดงยานยนต์หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Subaru, Ford, Ssangyong, Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Izuzu D-Max, Hyundai, Chevrolet, Mitsubishi Motor ,Skoda
และ พบกับแคมเปญโปรโมรชั่นให้คนรักรถ ได้เลือกมากมาย ในงาน “Motor Show”

ระยะเวลาจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ส.ค. 56 บริเวณชั้น 1 ซีคอนสแควร์

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/SeaconSquareFanPage