Ramen Champion กินราเมนจ่ายครึ่งเดียว (ถึง 15 ก.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Ramen Champion กินราเมนจ่ายครึ่งเดียว ลด 50%  เมื่อมาทานก่อน เวลา 13.00น เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) (เฉพาะเมนูราเมน ไม่รวมเครื่องดื่ม และอาหารทานเล่น)

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2557 ที่ร้าน Ramen Champion อารีน่า 10 กลางซอยทองหล่อ 10

Ramen Champion

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081 – 930 – 4239

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/ramenchampion