น้ำหอม luxury & niche brand ลดสูงสุด 70% (4 – 5 ก.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

คอน้ำหอมห้ามพลาดกับงาน Private Sale Fragrance น้ำหอมแบรนด์ดังและ Niche Brand ลดสูงสุดถึง 70% แบรนด์ที่นำมาลด อาทิเช่น คาร์เทีย / แอร์แมส / บอนด์ นัมเบอร์ ไนน์ / โลลิต้า เลมปิก้า / รองซ์เซ่ / ลาติซองซ์ ฯลฯ

สถานที่จัดงาน บริษัท Prestige Products ตึก มหาทุน พลาซ่า ชั้น 11 (ติด บีทีเอส เพลินจิต)
ระยะเวลาจัดงาน 4 – 5 กันยายน 2557 นี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 17:00 น

Private Sale Fragrance 4 5 sep 2014

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Perfume Lover Thailand