Portland The Greatest Grand Sale ลดสูงสุดถึง 50% (ถึง 23 มิ.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Portland The Greatest Grand Sale โปรโมชั่นการลดราคาครั้งใหญ่ ลดสูงสุดถึง 50%

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2559 ที่ Portland Shop และ counter ทุกสาขา และ www.bluepinonlineshopping.com

Portland The Greatest Grand Sale

จุดขาย
Shops  :   เซ็นทรัล พระราม3, เมกา บางนา, ซีคอนสแควร์, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต, ภูเก็ต จังซีลอน,เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, พรอมเมนาดา เชียงใหม่
Counters : Paragon, Zen, เซ็นทรัล, เดอะมอลล์, โรบินสัน, Tokyu, Tokyu Paradise และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป
Online Shop :  www.bluepinonlineshopping.com

ที่มาข่าวโปรโมชั่น  https://www.facebook.com/portlandclothing/