โอเรียนท์ ไทย “ด้วยรัก บินภูเก็ต 999 บาท” (20 – 30 ม.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น โอเรียนท์ ไทย “ด้วยรัก บินภูเก็ต 999 บาท” ในเส้นทาง ดอนเมือง-ภูเก็ต-ดอนเมือง ราคารวมทุกอย่างแล้ว” จองเลยที่ www.flyorientthai.com

สามารถสำรองที่นั่งได้ในระหว่างวันที่ 20 – 31 มกราคม 2558
และเดินทางได้ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

Orient Thai

ตรวจสอบและสำรองที่นั่งกับเรา ได้ทุกช่องทางการจำหน่าย ได้แก่ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร, call center 1126 และทาง website www.flyorientthai.com