“นิกุยะ” ลด 15% เมื่อแสดงบัตรพนักงาน (ถึง 10 เม.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

“Nikuya นิกุยะ” ลด 15%ทันที เมื่อแสดงบัตรพนักงาน
เพียงแค่แสดงบัตรพนักงานก่อนอย่างน้อย 1 ท่าน (ทุกบริษัท ทุกหน่วยงาน)จึงจะสามารถรับส่วนลดได้ทันที… รับส่วนลด 15% ต่อใบเสร็จ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ วันนี้ – 10 เม.ย. 57

เงื่อนไข
– ลูกค้าต้องแสดงบัตรพนักงานก่อนอย่างน้อย 1 ท่านจึงจะสามารถรับส่วนลดได้
– บัตรพนักงานสามารถเป็นบัตรชนิดไหนก็ได้ที่แสดงตัวตนของเจ้าของบัตร และ สถานที่ทำงานของเจ้าของบัตรนั้นๆ (สามารถเป็นบัตรพนักงานออฟฟิศ หรือ บัตรพนักงานโรงงาน หรือ อื่นๆได้)
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นๆได้
– สงวนสิทธิ์เฉพาะราคาผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก oishigroup.com