Published On: ศุกร์, ก.พ. 5th, 2016

MUJI WEEK มอบส่วนลด 15% (5 – 14 ก.พ. 59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

MUJI WEEK มอบส่วนลด 15%  ที่มูจิทุกสาขา * เฉพาะสินค้าราคาปกติ

MUJI WEEK คือช่วงอาทิตย์ที่ muji อยากจะขอบคุณลูกค้าด้วยการมอบส่วนลดแทนการขอบคุณที่ให้การสนับสนุน Miji มาตลอด ซึ่ง MUJI WEEK จะจัดขึ้นทุกปี และมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี

ระยะเวลาโปรโมชั่น 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้เท่านั้น

MUJI WEEK

ที่มาข่าวโปรโมชั่น MUJI Thailand