Published On: พฤหัส, มี.ค. 24th, 2016

MUJI MIDNIGHT SALE 15% OFF (24 – 31 มี.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น MUJI MIDNIGHT SALE รับส่วนลด 15%  สำหรับสินค้าราคาปกติทุกรายการ ที่ร้านมูจิใน เซ็นทรัล และ เซน ที่จัดรายการ midnight Sale

ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 – 31 มีนาคม 2559

MUJI MIDNIGHT SALE

ที่มาข่าวโปรโมชั่น MUJI Thailand