Published On: ศุกร์, ต.ค. 7th, 2016

Muji Bangna Moving Sale ลดสูงสุด 70% (6 ต.ค.- 6 พ.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Muji Bangna Moving Sale มูจิสาขา เซ็นทรัลบางนา จัดโปรโมชั่น ลดสูงสุด 70% ก่อนที่จะย้ายร้านไปที่ชั้น 2

ระยะเวลาโปรโมชั่น 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2559  ที่มูจิเซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 เท่านั้น

Muji Bangna Moving Sale

ที่มาข่าวโปรโมชั่น MUJI Thailand