McDonald’s 4 เมนู 99 บาท ฉลองวาเลนไทน์ (13 – 16 ก.พ. 61)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

McDonald’s Love 4 days  ฉลองวาเลนไทน์ 2018 เลือกอิ่มอร่อยกับ 4 เมนู ในราคาเพียง 99 บาทเท่านั้น เฉพาะช่องทางเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านเท่านั้น พิเศษ!!! รับแมคพอยท์ x2 เมื่อสั่งผ่านออนไลน์

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะระบบแมคดิลิเวอรี่ หรือผ่านทาง 1711, Website  www.mcdonalds.co.th และ appication เท่านั้น

เมนูที่ร่วมรายการ อาทิ Pork Burger / Pepper Chicken Burger / Big Spicy Fried Chicken / McWings 2 ชิ้น / Chic Stick 2 ชิ้น / French Fries ขนาดกลาง / พายสัปปะรด / พายข้าวโพด / โค้ก / สไปร์ท / น้ำแดง / กาแฟเย็น / Extra Bacon 2 ชิ้น / Extra Pock Patty / ปาท่องโก้ 1 ชิ้น / McNugget 4 ชิ้น / Cheesy Egg Bun ฯลฯ

โบรชัวร์รายการเมนูที่ร่วมรายการ 4 เมนู 99 บาท

*จำกัดยอดการสั่งซื้อไม่เกิน 1,000 บาท/ใบเสร็จ

ที่มาข่าวโปรโมชั่น McDonald’s