McDonald’s ซื้อไก่ทอด 5 ชิ้น ฟรีทันที! 2 ชิ้น (ถึง 31 ส.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น แมคโดนัลด์ สั่งง่าย อร่อยคุ้ม!!! เมื่อซื้อไก่ทอด 5 ชิ้น ฟรีทันที! 2 ชิ้น เฉพาะลูกค้าที่สั่งผ่านบริการแมคดิลิเวอรี่ 1711 และทางออนไลน์ http://mcdelivery.mcthai.co.th/ เท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น

McDonald's

ที่มาข่าวโปรโมชั่น McDonald’s