Mc Weekend Special ซื้อ 1 ฟรี 1 (11 – 13 มี.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Mc Weekend Special!!! ” ซื้อ 1 ฟรี 1 ”
ซื้อกางเกง รับฟรี เสื้อเชิ้ต

ระยะเวลาโปรโมชั่น *ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2559 นี้เท่านั้น!!!
ที่ Shop Mc Jeans ทั่วประเทศ

Mc Weekend Special

*เงื่อนไข
• กางเกงที่ร่วมรายการเฉพาะสินค้าราคาปกติ
• เสื้อเชิ้ตชิ้นที่รับฟรีต้องมีราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับกางเกงชิ้นที่ซื้อ
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่นๆได้
• สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขา
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่มาข่าวโปรโมชั่น  McJeans