Mc Jeans BUY MORE GET MORE!! ลดสูงสุด 30% (12 – 30 ก.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Mc Jeans BUY MORE GET MORE!!

ชิ้นที่ 1 ลด 20%
ชิ้นที่ 2 ขึ้นไป ลด 30%

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กันยายน 2559 นี้เท่านั้น!!!
งานนี้พลาดไม่ได้แล้ว…ที่ Shop แม็คยีนส์ แม็คเลดี้ เดอะบลูบราเธอร์ส!!

*เงื่อนไข
• ลูกค้ารับสิทธิ์รับส่วนลด 20% สำหรับซื้อสินค้าราคาปกติ 1 ชิ้น หรือ 30% สำหรับซื้อสินค้าราคาปกติตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป
• สินค้าชิ้นที่ลด 30% ต้องมีราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับสินค้าชิ้นที่ลด 20%
• เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
• สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ร้านแม็คยีนส์ แม็คเลดี้ เดอะบลูบราเธอร์สและเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าทีร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Mc Jeans BUY MORE GET MORE

ที่มาข่าวโปรโมชั่น McJeans