Published On: ศุกร์, ม.ค. 22nd, 2016

MBK Center Chinese New Year (1 – 29 ก.พ. 59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ช้อปรับสุข กับโปรโมชั่นรับฟรี “MBK Center Chinese New Year”

PROMOTION :
– เมื่อใช้จ่ายครบ 2,000 บาท ขึ้นไป รับอั่งเปา Gift Voucher มูลค่า 200 บาท (จากร้านค้าที่ร่วมรายการ)
– เมื่อใช้จ่ายครบ 8,000 บาท ขึ้นไป รับ Lucky Bag มูลค่า 899 บาท
– เมื่อใช้จ่ายครบ 12,000 บาท ขึ้นไป รับ Gold Power Bank มูลค่า 1,299 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

MBK Center Chinese New Year

*ตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณชั้น 2

ที่มาข่าวโปรโมชั่น MBK Center