Published On: อังคาร, พ.ค. 27th, 2014

Major EGV ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ พระนเรศวร ลุ้นรถ TOYATA ALTIS (ถึง 25 มิ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ร่วมจารึกมหาศึก ยุทธหัตถี ลุ้นเป็นเจ้าของ TOYOTA ALL NEW COROLLA ALTIS SO EXCITED มูลค่า 829,000 บาท รุ่น 1.6g
เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุก 2 ที่นั่ง

ระยะเวลาโปรโมชั่น 29 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2557

สาขาที่ร่วมกิจกรรม พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา ที่ภาพยนตร์เข้าฉาย

เงื่อนไข

 • ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี ทุก 2 ที่นั่งที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
 • เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 23.59 น. (ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ)
 • จับฉลากผู้โชคดีในวันที่22 กรกฎาคม 2557  ประกาศผล 23 กรกฎาคม 2557 ทาง www.majorcineplex.com และ www.facebook.com/sahamongkolfilmint
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัทฯ ก่อนรับรางวัล
 • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
 • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
 • การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก majorcineplex.com