Majorร่วมกับไทยพาณิชย์ ซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง ฟรี 1ที่นั่ง(31ธ.ค.2555)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ดูหนังกันมั้ย กับ ไทยพาณิชย์
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1ที่นั่ง
ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

เงื่อนไข

สิทธิพิเศษเมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แพลทินัมวีซ่า ทุกประเภท ที่ Box office เท่านั้น
สงวนสิทธิ์ 1 บัตร/1 สิทธิ์ /เดือน (จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 2000สิทธิ์/เดือน) และ โดยการจัดสรรจำนวนสิทธิ์ เป็นไปตามระบบของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
สามารถใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายได้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ,อีจีวี ทุกสาขา,พารากอน ซีนีเพล็กซ์,เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ,พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์และเมกา ซีนีเพล็กซ์
สำหรับที่นั่งปกติ ระบบฉายปกติ และ/หรือ ระบบฉายดิจิตัล 2 D
กรณีต้องการดูภาพยนตร์ในระบบพิเศษ ที่นั่งพิเศษ และความยาวภาพยนตร์พิเศษผู้ถือบัตรฯสามารถชำระส่วนต่างจากราคาปกติได้
สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ(รวมถึงรายการวันพุธ Movie day )
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันที่ร่วมกิจกรรม

1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2555
สาขาที่ร่วมกิจกรรม

พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, กรุงศรีไอแมกซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา http://www.majorcineplex.com/promotion/scb-buy1get1/