MacBook Pro Retina Display รุ่น Late 2013 ปรับราคา (เริ่ม 31 ก.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

MacBook Pro Retina Display รุ่น Late 2013 ประกาศปรับลดราคา ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เริ่มต้นเพียง 39,900.- พร้อมผ่อน 0% นานสูงสุดถึง 12 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ที่ Istudio by comseven ทุกสาขา

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 31 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

MacBook Pro Retina Display

ที่มาข่าวโปรโมชั่น https://www.facebook.com/Maccomseven