MacBook Air ปรับราคาใหม่ เริ่มต้นเพียง 28,900.

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

MacBook Air ปรับราคาใหม่ เริ่มต้นเพียง 28,900.- ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้น กับอัตราดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน เพียงเดือนละ 2,890.- ที่ iStudio iBeat by comseven สาขาใกล้บ้านคุณ

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก iStudio by comseven