Published On: ศุกร์, ก.ย. 12th, 2014

สมาชิก M GENERATION ดูหนัง ลุ้นรับ เวสป้า (11 ก.ย. – 15 ต.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M GENERATION ดูหนังทุกเรื่อง ลุ้นรับ รถมอเตอร์ไซด์ VESPA รวม 3 คัน มูลค่ากว่า 300,000 บาท ดูมาก Point มาก ยิ่งลุ้นมาก

ร่วมลุ้นชิงรางวัลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • เพียงพิมพ์ VESPA ตามด้วย หมายเลขบัตร MGEN 16 หลัก ส่งมาที่ หมายเลข 4545499 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) สมาชิก ส่ง SMS ลงทะเบียน เพียง 1 ครั้ง โดย ภาพยนตร์ 1 เรื่อง เท่ากับ 1 สิทธิ์ลุ้น ระบบจะนับสิทธิ์การลุ้นรางวัล ตามจำนวนหนังที่สมาชิก ชมในช่วงเวลาโปรโมชั่น
  • ลงทะเบียนใน Application : Major Movie Plus ใช้คะแนน MGEN แลกสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัล คะแนนสะสม 1 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้นชิงรางวัล ( สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 1 ตค. เป็นต้นไป)

วันที่ร่วมกิจกรรม 11 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา

M GENERATION

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1) การประกาศผลรางวัล ทาง www.majorcineplex.com ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
2) สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัล 1 รางวัล
3) ผู้ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเข้าไปเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
4) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สำรองเพื่อทดแทนในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่มารับของรางวัลในเวลาที่กำหนดไว้
5) ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6) ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆที่สามารถระบุตัวตนได้ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และหมายเลขบัตร M GEN ที่ส่งลงทะเบียน
7) พนักงานในเครือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
8) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
9) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล การจับรางวัล เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10) ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ที่มาข่าวโปรโมชั่น mgencard