Lyn Around ซื้อครบ 3,000.- รับ Gift Voucher 500.- (5 – 30 ก.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนจาก Lyn Around เมื่อซื้อครบทุกๆ 3,000 บาท รับทันทีบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น 5 – 30 กันยายน 2557 นี้ที่ร้าน lyn around ทุกสาขาทั่วประเทศ

Lyn Around Gift Voucher

เงื่อนไขการใช้บัตร

  • บัตรกำนัลนี้มีมูลค่า 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า lyn around ในราคาปกติ 1,000 บาทขึ้นไป
  • บัตรกำนัลนี้ใช้ได้ที่ร้าน lyn around ทุกสาขาในประเทศไทย
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • บัตรกำนัลนี้ไม่สำมารถเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้ และงดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

ดูโปรโมชั่นจาก lyn around เพิ่มเติมได้ที่ lynaround.lynaround