Levi’s Vintage Clothing SALE ที่เซ้นทรัล ชิดลม (16 – 21 ส.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Levi’s Vintage Clothing SALE!! สาวก LVC ห้ามพลาดกับส่วนลดสูงสุดถึง 40% พบกับรุ่นยอดนิยมมากมายไม่ว่าจะ 501 ปี 1954, 501 ปี 1947, 606 และอีกมากมาย

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 16 – 21 สิงหาคม 2559 นี้ ที่ เซ็นทรัล ชิดลม ณ พื้นที่โปรโมชั่นหน้ามุกชั้น 3 ที่เดียวเท่านั้น

Levi's Vintage Clothing SALE

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Levi’s