Published On: จันทร์, ส.ค. 24th, 2015

KFC เมนูใหม่ ไก่วิงซ์ทอดน้ำปลา (ถึง 27 ก.ย.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ห้ามพลาดกับเมนูใหม่! จากเคเอฟซี วิงซ์ทอดน้ำปลา
อร่อยสไตล์ไทยๆ รสชาติถึงใจ ไม่ลองไม่ได้แล้ว

  • 2 ชิ้น เพียง 32 บาทเท่านั้น
  • 3 ชิ้น 48 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2558 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

KFC

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/kfcth