Published On: เสาร์, ก.ค. 12th, 2014

KFC ไก่ทอด 3 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น เพียง 111.- (ถึง 31 ก.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

กลับมาอีกครั้ง กับโปรโมชั่น “ซื้อไก่ทอด 3 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น” เฉพาะสั่งทางออนไลน์ ที่ www.kfc.co.th เท่านั้น
ฟรีไก่ทอด 1 ชิ้น เมื่อซื้อไก่ทอด 3 ชิ้น ราคา 111 บาท จากราคาปกติ 148 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 นี้เท่านั้น

KFC

ที่มาข่าวโปรโมชั่น https://www.facebook.com/kfcth