Published On: เสาร์, พ.ค. 31st, 2014

KFC ไก่ทอด 3 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น เฉพาะส่งออนไลน์เท่านั้น (ถึง 11 มิ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นพิเศษจากเคเอฟซี  เฉพาะสั่งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.kfc.co.th ซื้อไก่ทอง 3 ชิ้น ฟรี อีก 1 ชิ้น เพียง 111 บาท (ราคาปกติ 148 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชั่น หมดเขต 11 มิถุนายน 2557 นี้เท่านั้น

ที่มข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/kfcth