KFC ทาร์ตไข่ 3 ฟรี 1 ชุดละ 66 บาท (6 ธ.ค. 2561 – 6 ม.ค. 2562)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

KFC ทาร์ตไข่เคเอฟซี 3 ฟรี 1 อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อย คุ้มแบบนี้รีบไปเลย แค่ชุดละ 66 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
-6 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
-ภาพอาหารและภาชนะตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
-ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา
-เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
-สาขาที่ไม่มีจำหน่าย ได้แก่ สาขากลุ่มที่ 2 และ 3
-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kfc.co.th/termsofuse

ที่มาข่าวโปรโมชั่น KFC